Bases

Un seguit de persones amb especial vinculació i estima a la Segarra, hem format, sota la denominació “Fòrum L’Espitllera”, un col·lectiu amb la determinació de debatre, opinar i actuar al voltant de tot allò que tingui incidència dins la nostra comarca. 

Naixem com un grup format per membres a títol individual -tot i que molts amb bagatge previ en associacions i activitats de defensa i promoció de la Segarra- i amb la voluntat de desenvolupar accions des de la independència de criteri, des del respecte a totes les opinions i des de la intenció de congregar esforços en favor de la comarca.

La decisió col•lectiva és actuar i opinar front realitats, fets i actuacions, evitant sempre la crítica a persones o entitats a títol individual.

Els objectius del Fòrum L’Espitllera són els següents:

1. Promoure i canalitzar, des dels diferents àmbits locals, sectorials i professionals de la societat civil, la participació i col•laboració entre els diversos col•lectius de la Segarra.
2. Reflexionar sobre les oportunitats de desenvolupament i els problemes actuals de la Segarra i incidir sobre les decisions que afecten el futur de la comarca.
3. Servir de punt de trobada, debat i creació d’opinió al voltant de la cultura, el paisatge, l’economia, la societat i el patrimoni de la Segarra.
4. Organitzar, participar i col•laborar en trobades, conferències i debats sobre el desenvolupament social, econòmic i sostenibile de la Segarra.
5. Esdevenir un eix de comunicació, coordinació, dinamització i suport a les activitats i iniciatives públiques i privades de divulgació, estudi, enriquiment i promoció de l’esdevenir de la Segarra.