El Fòrum l’Espitllera proposa als ajuntaments de la Segarra històrica que dediquin un espai públic a Sikarra

La iniciativa  per objectiu difondre Sikarraorigen del topònim Segarraque identifica un territori avui repartit entre tres províncies, i s’ha obert a la participació d’entitats socials i culturals de la Segarra històrica

L’any 2011 el Fòrum l’Espitllera i la Fundació Jordi Cases i Llebot van adquirir, en una subhasta pública a Barcelona, un exemplar de moneda ibèrica de finals del segle III aCavui conservada i en exposició pública al Museu Comarcal de Cervera, amb la inscripció Sikarra en el seu revers, que representa la confirmació documental que el nom propi Segarra, antigament Sigarra, és d’origen ibèric. Aquesta inscripcióSikarra, és un dels vestigis més antics de topònims de Catalunya.

 

00/00. Barcelona (Catalunya). Carrer del segle XX.

Placa de carrer Sikarra (model proposta de placa de carrer, en majúscules)

D’un temps ençà, ambdues entitats hem encarat l’objectiu de donar la màxima difusióSikarra, la ciutat ibèrica i la seva moneda, i molt especialment a la imatge del seu revers, dos cavalls units pel tronc, i a la inscripció Sikarra en signari ibèric, com a referent identificador de la Segarra i símbol de la voluntat de retrobament dels territoris de la seva comarca històrica i natural, en un àrea que supera àmpliament les límits de l’actual comarcaadministrativa i que avui es reparteix entre tres províncies. En aquest sentit, han estat diverses les iniciatives que hem portat a terme per donar-la a conèixer, entre les més remarcables la publicació d’un article científic a la Revista d’Arqueologia de Ponent (Universitat de Lleida) sobre la seca de Sikarra i l’origen del topònim Segarra, la creació de la Xarxa Sikarra, que aplega entitats de la Segarra històrica, la publicació d’un article a la Viquipèdia i la convocatòria anual del Premi Sikarra.

Ara, per tal de fer un pas més en el reconeixement i difusió de Sikarra, des del Fòrum l’Espitllera hem endegat la campanya “Fem nostra Sikarra”, a partir de la qual proposem a tots els ajuntaments dels territoris que compartim la mateixa comarca històrica i natural i la identitat segarrenca comuna quedediquin un espai públic –un carrer, una plaça, etc.- a Sikarra.

Moneda ibèrica de finals del segle III aC amb la inscripció Sikarra. Autor: Joan Porredon

La iniciativa s’inscriu en un dels objectius del Fòrum l’Espitllera, d’efectuar propostes constructives i d’interès, en diferents àmbits, a les administracionspúbliques, locals en aquest cas, atès que la determinació del nom de les vies urbanes correspon als ajuntaments.

Alhora, des del Fòrum l’Espitllera, com a entitat compromesa amb els objectius del manifest fundacional de la Xarxa Sikarra, “Pel retrobament de l’autèntica Segarra”, signat el 10 de novembre de 2012, de sumar esforços per preservar i potenciar la identitat segarrenca en tots els nostres territoris i en l’àmbit territorial comú, hem informat i compartit la iniciativa amb les altres entitats membres de la Xarxa, oferint la possibilitat de participar-hi en el respectiu àmbit territorial d’actuació.

Els noms dels carrers i places constitueixen un retrat i una de les primeres fonts d’informació de la realitat política, social i cultural d’un país, per la qualcosa des del Fòrum l’Espitllera entenem que la dedicació d’un espai públic a Sikarra, a les viles i ciutats de la Segarra històrica, és una bona manerad’apropar i enfortir el coneixement de la nostra història i identitat compartides.

Cobriment de les restes de Sikarra – Els Prats de Rei. Autor: Ramon Sunyer

 

Més informació:

· Manifest “Pel retrobament de l’autèntica Segarra” (2012)

· Constitució de la Xarxa Sikarra, d’entitats de la Segarra històrica (2012)

· Departament de Territori  i SostenibilitatCriteris per a la toponímia d’àmbit municipal (2006)