L’Espitllera denuncia les rompudes de terrenys forestals a la Segarra

Divendres, 29 de gener de 2016

El Fòrum demana al Govern de la Generalitat que actuï davant el preocupant avenç de la deforestació i protegeixi els boscos de la Segarra

Autor: Lluís Urpí

El Fòrum l’Espitllera exposa que en els darrers anys a la comarca de la Segarra hem sigut testimonis de diverses actuacions de rompudes de terrenysforestals, on rouredes, carrascars o pinedes han sigut del tot transformats en terreny agrícola per conreus extensius. Aquest tipus d’actuacionsdràstiques es fan notar molt en la percepció ciutadana en una comarca com la nostra , on la superfície estricta de bosc representa tan sols un 15 per cent del total de la superfície comarcal, i el conjunt de la forest un 29 per cent, i amb abundància de marges i bosquetons (menys de 1.000 m2) vulnerables i susceptibles de ser integrats als terrenys agrícoles.

Per tant, en aquestes circumstàncies, on el bosc és generalment escàs, enmig d’un paisatge predominantment agrari, els terrenys forestals són mésque mai d’especial d’interès, una infraestructura bàsica del país, que representa una clara font de qualitat de vida, de paisatge valuós, de recursossostenibles i beneficis ambientals, i la gestió d’aquests ha de garantir del tot la seva persistència de forma sostenible en el temps. Precisamentaquests valors del terreny forestal son reconeguts en el nou Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024, on es persegueix una gestióforestal sostenible. I entre els criteris que defineixen els principis metodològics d’aquest Pla, es tenen en compte la conservació d’hàbitats singulars, i el manteniment i millora de la funció protectora de l’àmbit forestal.

No oblidem també que la Segarra, al ser geogràficament capçalera de diversos rius , necessita preservar l’escassa massa forestal arbrada que resulta un element clau de protecció del sòl davant dels episodis de rovinades, com la de l’any passat que va tenir un final tràgic a la població d’Agramunt. Una part d’aquest forest és, de fet, i segons la normativa europea, un hàbitat d’interès comunitari i de conservació prioritària. A més, molts delsterrenys forestals, que són pròxims a les poblacions, tenen funcions d’esbarjo i de protecció del paisatge.

Per tot plegat, l’Espitllera demana al Departament d’Agricultura de la Generalitat que en la gestió activa dels terrenys forestals que ja defineix el Plaesmentat, es potenciïn les seves funcions socioeconòmiques , ambientals i de foment de la conservació de la biodiversitat. I que a la Segarra, estingui en compte la possible incompatibilitat de l’autorització administrativa d’activitats de canvis d’ús dels terrenys forestals a agrícoles, mitjançantrompudes. I si cal incloent-hi clàusules d’excepcionalitat per dur-ho a la pràctica.

2016.02.17 Instància DARP sobre protecció terrenys forestals

Evolució de les rompudes al Bosc del Senyor (Melió, Sant Guim de Freixenet) 1956 – 2015 – Sant Guim de Freixenet. Autor: Daniel Espejo.

Evolució de les rompudes al Pla de les Branques (Sant Domí, Sant Guim de Freixenet) 1956 – 2015 – SantGuim de Freixenet. Autor: Daniel Espejo.