El Fòrum l’Espitllera dóna suport a l’Ajuntament d’Estaràs i als veïns d’Alta-riba i rodalia en la defensa d’un poble i d’un paisatge de qualitat

El Pla ha estat impulsat per la Paeria de Cervera i el Fòrum l’Espitllera ha participat activament en la seva elaboració

El Pla de paisatge de Cervera ha estat guardonat amb un accèssit en el marc del Premi Catalunya Territori Enric Lluch, un dels tres premis establertsentre els denominats Premis Catalunya de Territori, Urbanisme i Estudiants, de la Societat Catalana d’Ordenació de Territori (SCOT), que s’atorguen a persones i obres que destaquen per llur vàlua científica i acadèmica, en el marc dels premis Sant Jordi 2016 de l’Institut d’Estudis Catalans.

En el cas el Pla de paisatge de Cervera, el jurat del Premi ha apuntat que ha valorat especialment que es tracta d’un pla de paisatge que és pioner en l’àmbit municipal, amb un enfocament simple, clar i molt efectiu i que es pot transposar a altres municipis, especialment de petita i mitjana dimensió.

El Fòrum l´Espitllera ha participat activament al llarg de tot el procés d‘elaboració d’aquest Pla, des de la primera reunió l’any 2012 i durant les sessions de treball, fins a la seva finalització el març de 2015, en tant que agents del territori especialment preocupats pel manteniment i la recuperació de la qualitat paisatgística de la Segarra, conjuntament ambaltres entitats.

Des del Fòrum l´Espitllera, conscients que es tracta d’un premi a un bon projecte, es continuarà col·laborant amb la Paeria de Cervera i les altres entitats que hi han participat en el desenvolupament efectiu del Pla al llarg dels propers anys.

La participació del Fòrum l´Espitllera en l’elaboració del Pla de paisatge de Cervera s’insereix en els debats i treballs sobre el paisatge a la Segarra que s’han portat i s’estan portant a terme a terme en el si de l’entitat i que es van iniciar amb l’elaboració del document “Un paisatge per demà”, presentat el gener del 2012. Aquest document, fruit de més d’un any de treball, defensa la necessitat de mantenir un paisatge de qualitat a la Segarra com a component fonamental de la identitat comarcal i com a element de pervivència, qualitat de vida i creació de riquesa pel futur.

Més informació:

·         Societat Catalana d’Ordenació del Territori: “Guardonats dels premis Catalunya de Territori, Urbanisme i Estudiants”. 10 de març de 2016. http://www.scot.cat/notices/2016/03/guardonats_dels_premis_catalunya_de_territori_urbanisme_i_estudiants_3298.php

·         Paeria de Cervera: Pla de paisatge de Cervera. Marc de 2015. http://www.cerverapaeria.cat/fitxers/pla-de-paisatge/view

·         Fòrum l’Espitllera: Un paisatge per demà. 30 de gener de 2012. http://www.espitllera.cat/html2/pdfs/paisatge.pdf