MANIFEST DEL FÒRUM L’ESPITLLERA EN RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

L’Associació Cultural Fòrum l’Espitllera defensa, com a part inherent a la seva essència, la llibertat com a dret fonamental de les persones. És per això que rebutgem i alcem la veu contra la sentència dictada pel Tribunal Suprem, que no per malauradament esperada, resulta menys impactant i brutal, per actuar contra uns representants legítims del poble de Catalunya –tant des de l’àmbit polític com des de l’activisme cultural- i atemptar contra el dret a l’autodeterminació dels pobles, reprimint d’aquesta manera una voluntat massiva expressada pacíficament a les urnes.

Avui, doncs, més que mai i des de l’associacionisme com a un dels pilars de la societat civil catalana, expressem el nostre suport més sincer a les persones injustament condemnades i a les que han estat empresonades recentment en una clara operació preventiva per demostrar la força repressora de l’Estat. I ens instem a mobilitzar-nos per exercir el lliure dret a la protesta i per la defensa de les llibertats.

 

“Sostenim com a evidents per si mateixes les següents veritats, que tots els homes són creats iguals, que són dotats pel seu Creador de certs Drets inalienables, entre els quals hi ha el dret a la Vida, a la Llibertat i a la recerca de la Felicitat. Que per garantir aquests drets, s’institueixen els Governs entre els Homes, els quals obtenen els seus poders legítims del consentiment dels governats. Que quan s’esdevingui que qualsevol Forma de Govern es faci destructora d’aquestes finalitats, és el Dret del Poble reformar-la o abolir-la, i instituir un nou Govern que es fonamenti en els esmentats principis, tot organitzant els seus poders de la forma que segons el seu judici ofereixi les més grans possibilitats d’aconseguir la seva Seguretat i Felicitat”.

(Declaració d’Independència dels Estats Units, 4 de juliol de 1776)